Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
HULUSİ ŞENTÜRK
Yerel Yönetimlerin Önemi
10 Ekim 2011 Pazartesi 15:25

Yerel yönetimlerin önemi, demokratik kurum ve kültürlerin gelişimine katkısı, yerel aktörlerin dinamizminin ülke kalkınmasına katkısını artırması gibi hususlar gelişmiş ülkelerde genel kabul görmüştür. Ülkemizde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sürekli gündemde bulunan bir konu olmuştur. Bu alanda Cumhuriyetin ilk döneminde ciddi adımlar atılmış, özellikle de 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye Kanunu, bu gün bile gıpta edilecek yetkilerle yerel yönetimleri donatmıştı. Ne var ki, takip eden süreçte hızla yerelden merkeze yetki ve kaynak aktarımı politikaları uygulanmış, belediyeler özerk kamu kurumları olarak değil de merkeze bağlı kurumlar olarak algılanmaya başlanmıştır.

1960’lı yıllarda hızını artıran iç göç ile birlikte kırsal nüfus çok kısa sürede ama büyük kitleler halinde kentlere akmış ve ülkemizde kısa sürede nüfusu milyonları aşan kentler oluşmaya başlamıştır. Hızlı göç, yetersiz mali kaynak ve kısıtlı yetkilerin yanı sıra yerel yönetimlerde yönetim kültürünün zayıf oluşunun doğal sonucu olarak kentlerimiz kent olmaktan ziyade nüfus yığınlarının ikamet ettiği yerleşim yerlerine dönüşmüştür.

2003 yılında başlayan kamuda yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde bir yandan yerel yönetimlerin yetkileri artırılır, örgütsel yapılarında kısıtlı da olsa düzenlemelere gidilirken diğer yandan da stratejik planlama, performans programı, fayda/maliyet analizi, etki analizi gibi modern yönetim unsurlarının hayata geçmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

Bir kurumun başarısı için yetki ve kaynak ne kadar önemli ise kurumun etkin ve verimli yönetimi de çok önemlidir. Ancak yönetim anlayışının gelişmesi için mevzuat düzenlemeleri tek başına yeterli değildir. Bunun için yaygın ve etkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi, kurumlar arası deneyim paylaşımının artırılması gerekmektedir. Bu alanda özellikle belediye birliklerine büyük görevler düşmektedir. Özellikle de Türkiye Belediyeler Birliği, gerek geniş yetkisi ve gerekse hatırı sayılır büyüklükteki mali kaynakları ile belediyeler için bir eğitim, ar-ge ve deneyim paylaşım merkezi olarak görev yapması için gereken her imkâna sahiptir.

Yukarıda sayılan hususların yanı sıra belediyelerimizin en önemli ihtiyaçlarından birisi de gerek kamu kurumları nezdinde ve gerekse medya, sivil toplum, akademik dünya içerisinde lobi faaliyetidir. Yerel yönetimlerin haklarını savunacak, yerel yönetimlerin özerk kurumlar olarak gelişimi için gerekli girişimlerde bulunacak, yerel yönetimlerin sorunlarını çözüm mercilerinin gündemine taşıyacak ve buralarda konunun takipçiliğini yapacak kurumlara ihtiyaç bulunmaktadır. Belediye başkanlarının kendi imkânları ile bunu yapmalarını beklemek doğru değildir ve lobi faaliyetleri profesyonellik gerektirmektedir. İşte bu alanda da belediye birlikleri ihtiyacı karşılayabilirler.

2003 yılında başladığını belirttiğimiz süreçte belediye birlikleri ile ilgili de düzenleme yapılmış, Türkiye Belediyeler Birliği, çatı birlik olarak önemli imkânlarla donatılmıştır. Bu imkânların da özellikle eğitim alanında kullanıldığı gözlenmektedir. Ancak bu eğitimlerinn ne kadar yeterli olduğu doğrusu araştırmaya değer bir durumdur. Üç-beş günlük ve çok sayıda insanı geniş salonlara toplayarak yapılan eğitimler son derece etkisiz kalmaktadır.

Oysa belediyelerimizin en azından MBI seviyesinde eğitimlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu eğitimlerin akademik olarak da geçerli sayılabilecek sertifikasyonla desteklenmesi eğitimlere katılımı artıracaktır.

Ar-ge ve lobicilik alanında ise ne yazık ki ciddi bir yetersizlik söz konusudur. Bu çalışmaların yapılabilmesi için belediye birliklerimizin öncelikle kendi içlerinde geniş kapsamlı yeniden yapılandırmaya gitmeleri, ihtiyaçlar ile kaynaklar arasında optimum dengeye kavuşacak planlama ve programlama çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde havanda su dövmekten öteye geçemeyiz. Oysa kentlerimizin sorunları ve bu sorunları çözmekle görevli belediyelerimizin dertleri çığ gibi artmaktadır. 

www.belediyegazetesi.net

 

Bu yazı toplam 3773 defa okunmuştur
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
FUAT BOL
TBMM 23. Dönem Milletvekili
MURAT BAŞARAN
Gazeteci / Yazar