Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ABDURRAHMAN DİLİPAK
Belediyecilikte E-Demokrasi Uygulamaları Üzerine Düşünceler
06 Haziran 2012 Çarşamba 22:17

Kentli olmak!

“Medine” Şehir demek. “Polis” de öyle. Polis dediğiniz kişi, kent düzenini sağlayan kişidir. Ama sonunda “polis” olan mekan isimleri, öndeki kelime ile ilgili bir “şehir” anlamı taşır. Medine olarak bilinen şehrin ası adı “Yesrib”dir. Ve Medine sözleşmesinden sonra adı “Sözleşmeli toplumun yaşadığı, düzen ve kuralların hakim olduğu bir yer olarak Medine diye anılmaya başladı.

“Medeniyet”te aynı kökten gelir.. “Medeni” olmakla, “Şehirli” olmak da aynı anlama gelir.. Medeninin karşıtı “köylü” olmaktan çok “Bedevi”dir.

Bu gün bir yandan şehirler köye dönerken, öte yandan köyle şehirleştirilmeye çalışılıyor.. Kuşkusuz bu iş sadece yeerel yönetimlerin ya da merkezi hükümetin işi değildir.. Bir mekanın şehirleşebilmesi için batılı anlamda güçlü bir Burjuva sınıfına ihtiyaç vardır. Bunun İslam toplumundaki karşılığı ise “Havass”dır.. “Havass”ın karşıtı ise “Avam”dır.. Havass b,ilim, sanat ve felsefe ile ilgilenen, bilgi ve hikmete tanıklık eden, onun varolacağı ortamı ve şartları hazırlayan iradeye sahip topluluğa işaret eder.

Daha once derebeyleri, feudal beyler vardı. Sonra Cumhuriyet geldi. Ardından Demokrasiden söz etmeye başladık. Artık dini, etnik, politik, vicdani ve felsefi farklılıkların bir arada yaşadığı modern toplumlardan söz ediyoruz. Bilgi, emek, mal, birey herşey serbest dolaşımda.. İnternet var artık. “Sanal pazar”da herkes ve her şey var.. Forex ulusal olan ne varsa temelinden sarsıyor..

Görünen o ki, “eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal”. 19.YY sonunda savaş yıllarında oluşan batılı kavram ve kurumlarla 21.YY ın dünyasını açıklamak mümkün değil artık..
E-Demokrasi uygulamaları iel daha transparan bir dünyada yaşıyoruz. İnternet, sosyal media, GSM teknolojisi ile dünya parmaklarınızın ucunda, herşey bir tık ötede. Dünyanın her noktası uydulardan izleniyor.. Her şeyin “e-“ si var. E –Media, E-Okul, E-Kitap, E-Kütüphane, E-Müze, E-İş, E- Belediye, E-Devlet, E- Demokrasi..

Bir geçiş dönemindeyiz.. Olaylar çok hızlı gelişiyor.. Toplum atomizasyon ve agnostizm baskısı altında. İnsanlar neye, kime inanacaklarını bilmiyorlar. Bu durum toplumun ruh sağlığı üzeirnde de ağır baskılar oluşturuyor..

Bu verilerle uğraşmanın, dertlenmenin bir faydası yok. Bu veriler üzerinde düşünmek ve doğru olanı yapmak zorundayız.

E-Demokrasi sürecinde belediyecilik yönetişim ve bilişim temelli bir anlayışa geçecek.. STK lar ve Demokratik kitle örgütleri sisteme entegre olacaklar. Üniversitelerin süreçteki rolü ve etkisi artacak.. Medianın rolü de artacak..

STK ve DTÖ lerin, sendikaların, odaların yapısınında yeniden gözden geçirilmesi gerekecek bu süreçte.. Yargının işlevi ve rolü de değişecek. “Kamusal Yarar” temelli tesbit davaları ile kamunun idare üzerindeki denetimi daha da artacak.. Çok hızlı geri dönüşümü alınan kamuoyu araştırmaları da idareye toplumsal taleplerin yönünü göstermesi açısından önem kazanacak.. Yöneticiler sürekli olarak toplumun nabzını tutabilecekler. Sosyal metric sistemlere entegre sensörler ya da genel olarak toplumsal davranıuşlarla ilgili very tabanlarından derlenecek ve asimetriklk b,ir şekilde sorgulanacak, belli rasyolar çerçevesinde uyarı sisetmine bağlanacak, gelişmeler yöneticilere yön ve öneri getirecektir..

Dünyanın diger bölgelerindeki yeni uygulamalar ve yönelimler de digger otoriteleri yakından ve doğrudan etkileyecekler dolayısı ile tecrübe paylaşımı büyük hız kazanacaktır..
E-Demokrasi, yerel yönetimlerde 3. Kuşak belediyeciliği başlatacak ve “sosyal siyaset planması” gibi konular önem kazanacaktır..

Mesela evlenme, çocuk sayısı, boşanma, şiddet, intihar, uyuşturucu, ekonomik başarı, öğrencilerin sıvan başarıları, entellektüel gelişme, kitap gazete okuru, sanat ve kültürel etkinlikler, anında izlenebilecek ve bu verilere dayalı yeni uygulama çalışmaları yapılacaktır..

Bütün bunları başaarbilmek için “kentli olma bilinci”ne sahip olmak şart.. Bu dönemde çıta çok yükseldi. Artık yeni yerleşim alanları, alt yapıdan sonra kurgulanıyor.
Üst yapı, kent donatıları ile daha ilk aşamada en azından projelendirilmiş oluyor. 3. Kuşak belediyecilik e-Demokrasi ile birlkikte geliyor..

Biraz bilgi, biraz teknoloji ve duyarlı bir kentli insanla bunu başarabiliriz.

Selam ve dua ile..

www.belediyegazetesi.net

 

Bu yazı toplam 891 defa okunmuştur
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI
FUAT BOL
TBMM 23. Dönem Milletvekili
MURAT BAŞARAN
Gazeteci / Yazar