Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yeni çalışma dönemininde, Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk buluşmasını gerçekleştirdi

29 Eylül 2011 Perşembe 21:12
Tarihi Kentler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey başkanlığında yeni bir çalışma dönemine girerken, 23-25 Eylül 2011 tarihlerinde Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Tarihi Kentler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey başkanlığında yeni bir çalışma dönemine girerken, 23-25 Eylül 2011 tarihlerinde Şanlıurfa Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi öncelikle, insanlığın bildiği en eski yerleşimlerden biri olan, tektanrılı dinlerin peygamberlerine kucak açmış, farklı inançların mensuplarının gönüllerinde taht kurmuş Şanlıurfa’da, 650 konuğa kusursuz ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile çalışma arkadaşlarını sıcak konukseverlikleri için takdir ve teşekkür duygularıyla anmaktadır.

Birlik Meclisi, başarılarıyla gurur duyduğu on yılın ardından yeni bir on yıla girerken, yükselişi sürdürmek ve daha da ileri götürmek için öncelikle birliğin temel değerlerinikorumanın önemini vurgular, “Dayanışma, Yardımlaşma, İşbirliği, Paylaşma, Siyasetüstü Ortak Paydada Buluşma” değerlerinin korunması için gereken özenin gösterileceğini taahhüt eder. Temel değerler ve ilkelerin ışığında belirlenen kısa ve orta vadeli hedefleri kamuoyuyla paylaşır:

Kısa vadeli hedefler

  1. Kurumlar arası İşbirliği: Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm, Su ve Orman, Kalkınma gibi yeniden yapılandırılan bakanlıklarla, diğer belediye birlikleriyle ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla, koruma alanına yönelik mevzuatla ilgili sorunların çözülmesi, restorasyonların kalitesini belirleyen ihale yasasının ve koruma kurullarının gözden geçirilmesi gibi konularda hızla işbirlikleri geliştirmek ve iletişimi güçlendirmek;  
  2. Kent Müzeleri:2011 yılı başlarında Samsun Buluşması’nda alınan karar gereği “Her kente bir kent müzesi” sloganıyla başlatılan hareketi sürdürerek kentlerin belleklerine kavuşmasını sağlamak, küçük ölçekli yerleşmelerde ise Kent Tarihi Müze ve Arşivlerinin kurulmasına yönelik destek ve yardımlaşma sürecini başlatmak ve bu konuda bir kılavuz kitapçık yayınlamak;   
  3. Bölgesel Eğitim Merkezleri/ Sürekli Eğitim ve Teknik Destek: Özellikle üye beldelerin karşı karşıya olduğu teknik kadro eksikliğini gidermek amacıyla KUDEB’lerin yaygınlaşmasını sağlamak, uluslararası hibe kaynaklarından yararlanma becerisini geliştirmek, her ölçekteki yerel yönetim kadrolarını eğitimden geçirmek amacıyla bölgesel eğitim merkezleri kurmak, eğitim hizmetini tüm bölgelere yayarak bölgesel örgütlenme ve deneyim paylaşımı yaratmak;
  4. Planlama:Türkiye’nin uzun erimli kültürel kalkınma projesi olarak da nitelenebilecek havza ve bölge planlama çalışmalarının bir adımı olarak, her kenti, “kendisi” için olduğu kadar “çevresi” ile, “bölgesi” ile ve tüm “ülke” ölçeğinde “bütün” ile bağlantılı olarak değerlendiren “yol haritaları” hazırlamak.  

Orta vadeli hedefler:

  1. Özel Girişimin Korumaya Katılımı:Koruma anlayışımızın temel ilkelerinden “kamu/yerel/sivil/özel birlikteliği” doğrultusunda, bugüne kadar valilik ve sivil örgütlerle gerçekleştirilen verimli işbirliğini bundan böyle özel girişim ile de geliştirmek, kentlerin başarılı hemşehrilerini “Kültürel Miras Öncüleri” olarak kentlerine katkıda bulunmaya, kimlikli bir kent olarak çekim merkezine dönüştürmeye davet etmek;
  2. Halk Katılımı:Üye belediyeleri, kentlerinde gerçekleştirdikleri iyileşmelerin kalıcılığını sağlamak amacıyla yerel halkı kentsel ve kültürel koruma çabalarına daha fazla dahil etmeye özendirmek, korunan tarihi çevrenin yaratacağı ekonomik değerin halka yansımasını sağlayarak, halk ile korumayı barıştırmak, böylelikle kentlilerin koruma projelerine sahip çıkarak sorumluluk üstlenmelerini sağlamak;
  3. Ölçme ve Değerlendirme: Üye belediyelerin koruma çalışmalarını geliştirebilmek için elde edilen sonuçları ve etkilerini somut verilerle ölçmelerine ve izlemelerine öncelik vermek, kentlilerin kültürel mirası nasıl algıladığını, nasıl bir anlam atfettiğini, koruma çalışmalarının halk için ne ifade ettiğini öğrenmek amacıyla çalışmaların “öncesi” ve “sonrası”nda veri toplamayı teşvik etmek;  
  4. Kültür Mirasının Katma Değeri ve Tanıtım: Toplum kalkınması için önemli bir kaynak değeri taşıyan kültürel ve tarihi mirası hayata geçirerek, kentlerimizi bir çekim merkezi haline getiren kazanımları ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak, kentlerde sürdürülebilir kültür ve doğa turizmi, yaratıcı endüstri merkezleri gibi ekonomik canlılık ve değer kazandıracak kanalları açmak.       

Geçen on yılda Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren başlıkları tartışmaya açan Tarihi Kentler Birliği, toplumun farklı kesimlerini ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirmiş, tüm olanakları harekete geçirerek, yardımlaşmayla yaratılan katkılarla çalışmalar gerçekleştirmiştir. Tarihi Kentler Birliği Meclisi, önümüzdeki on yılın da tarihi mirasımız ve koruma ile ilgili tüm başlıkların içinin doldurulacağı bir dönem olması için gereken çabanın gösterileceği yönündeki kararlılığını kamuoyuyla paylaşır. 

tkb2.20110929211549.jpg

www.belediyegazetesi.net

 

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
FUAT BOL
TBMM 23. Dönem Milletvekili
MURAT BAŞARAN
Gazeteci / Yazar