Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kadıköy Belediyesi’ne “yetkiniz yok” denilerek engelleme yapılırken, vatandaş yaya kaldırımına parktan belediyeyi suçluyor.

14 Mart 2012 Çarşamba 09:25
Kadıköy’de vatandaşların en çok şikayet ettiği kaldırımlara araç parkını önlemek için ceza kesen ve cezayı tahsil etmek için sürücü bilgilerini isteyen Kadıköy Belediyesi’ne “yetkiniz yok” denilerek engelleme yapılırken, vatandaş yaya kaldırımına parktan belediyeyi suçluyor.

Kadıköy’de vatandaşların en çok şikayet ettiği kaldırımlara araç parkını önlemek için ceza kesen ve cezayı tahsil etmek için sürücü bilgilerini isteyen Kadıköy Belediyesi’ne “yetkiniz yok” denilerek engelleme yapılırken, vatandaş yaya kaldırımına parktan belediyeyi suçluyor.

Kadıköy Belediyesi yetkilileri ise tüm engellemelere rağmen yayaların haklarını korumak ve kaldırım işgallerini önlemek amacıyla yasakyerlere park eden araçları kaldırmaya ve ceza kesmeye devam edeceklerinivurguluyor.

Yayaların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kaldırımlara park edilmesiyle mücadele eden Kadıköy Belediyesi, son zamanlardakaldırımlara park eden araçlara kestiği cezaların uygulanmasıyla ilgili engellemeler ve sorunlar yaşıyor.

Bilinçsiz ve duyarsız sürücülerin kaldırımlara park ettiğiaraçlar nedeniyle puset arabalarının, yaşlı ve sakatların ve kaldırımdayürümek zorunda olan yayaların haklarını korumak için ceza kesen ve bucezaların işleme konulup tahsil edilmesi için Emniyet Müdürlüklerindensürücü bilgileri isteyen Kadıköy Belediyesi’ne engellemeler çıkarılarak bilgiler verilmiyor.

Masa-sandalyelerini kaldırıma çıkaran ya da mal satmakiçin tezgahını kaldırıma kuran esnafa ceza kesen Kadıköy Belediyesi ZabıtaMüdürlüğü, aynı işlemi araçlar için de uyguluyor. Yaya kaldırımına aracınıpark eden sürücüler de aynı şekilde cezai işlemle karşı karşıya kalıyorlar.

Zabıta, bu cezai işlemleri uygularken çoğunlukla araçsahiplerini araçları başında bulmakta zorlandığı için önce araç camlarınaihbarname bırakıyor. Bu ihbarmanede, sürücüye 'yaya kaldırımını işgalettiğinizden aracınıza 83 Lira ceza yazılacaktır' diye bir uyarı yer alıyor. Bu durumda vatandaşın kendiliğinden belediyeye ödeme yapması gerekiyor.Hatta peşin öderse de yüzde 25 indirim oluyor ve sürücü 62 Liraödüyor. Ama araç sahibi bu cezayı ödemezse, zabıta elindeki koçandan oplakalı aracın hangi ilçe trafik tescil bürosuna kayıtlı olduğunu bulup,o büroya yazı yazıyor. Bu yazıda 'Bu araç yaya kaldırımını işgal etmiştir. Hakkında cezai işlem yapılacağından araç sahibinin kimlik bilgilerinitarafımıza verilmesini talep ederiz' deniliyor. Eğer bu kimlik bilgileribelediyeye ulaşırsa, idari yaptırım kararı düzenlenerek, ilgilisine tebliğiediliyor. Kişi yine de ödemezse Belediye Gelirleri Kanunu'nuna göre KadıköyBelediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü devreye giriyor. Ancak son zamanlardatrafik tescil bürolarının, bu bilgileri belediyeye göndermemeye başlamasısorun yaratıyor. Örneğin geçen yıl 143 araca kesilen ceza tahsil edildiancak 300'e yakın aracın sürücüsünün kimlik bilgileri gelmediğinden ceza kesilemedi.

‘YETKİNİZ YOK’ YANITI!

Konuyla ilgili hukuki yazışmalar sürdüren Kadıköy Belediyesi’neİstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürülüğü'nden gelen yanıtta, KabahatlarKanunu'nun”işgal” başlıklı 38. maddesinde “Yetkili makamların açıkve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiğikaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediyezabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilir” şeklinde düzenlemebulunduğu, ancak bu yetkinin trafik kurallarını ilgilendirmediği, park ihlalini kapsamadığı ifade edilerek ''K.T.K'nın 10.maddesinde belediyelerin görevleri düzenlenmişolup park etmenin yasak olduğu yerler ve hallere ilişkin olarak belediyelereherhangi bir yetki verilmediğinden,

Ayrıca K.T.K'nın 16. maddesi ''...Belediyeler bu maddeile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında trafiği denetleyemez vehiçbir şekilde trafik suç ve ceza tutanağı düzenlemeyemezler'' hükmünüamir bulunduğundan,

Yine K.T.K'nın 16/ı bendinde belediyelere ''yaya ve taşıtyollarında yayaların ve araçların harketlerini zorlaştıran ve trafiğitehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadankaldırmak'' görevi verilmiş olduğundan, kaldırımı işgal eden araçların belediyenin görev alanıiçinde bulunmadığından mevcut mevzuat hükümleri uyarınca bu araç sahiplerininkimlik ve adres bilgilerinin verilmesinin hukuki dayanağı olmadığı değerlendirilmektedir.''

KADIKÖY BELEDİYESİ ‘CEZA KESMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürü Hakkı Aydın, Kadıköylülerden kaldırıma park eden araçlar konusunda çok sayıda şikayet aldıklarını vurgulayarak,''Vatandaş haklı. Özellikle hasta ve yaşlılar, pusetli anneler isyanediyor. Kaldırımlarda yürümek çok zor, hatta imkansız. Vatandaş kaldırıma park eden araç yüzünden evine giremiyor, çıkamıyor. Hatta dükkanını dahaaçamayan vatandaşlarımız oluyor. Duyarsız sürücüler, arabasını kaldırım asabah erkenden bırakıp gidiyor, saatlerce gelmiyor. Biz yayalarımızıdüşünmek zorundayız. Yaya haklarını korumak için bu cezaları kesmeyedevam edeceğiz''

Belediye yayayı koruyor

5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 38. maddesinde şöyledeniliyor: “Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan,cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veyaburalarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafındanelli Türk Lirası idari para cezası verilir. Yetkili makamların açık veyazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiğikaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileritarafından idari para cezası verilir.

Bilgiler niye verilmiyor?

Kadıköy Belediyesi zabıtasının, aracını kaldırıma parkeden sürücünün kimlik bilgilerini trafik tescil bürolarından resmi yazıyla istiyor. Gelen yanıtların kiminde “bu tür ihlallerin 2918 sayılı KarayollarıTrafik Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” belirtiliyor, kiminde “araç sahiplik bilgilerinin Belediyelere verilemeyeceği, bununhukuki dayanağının olmadığı”ifade ediliyor, kiminde ise bu bilgiler“özel hayatın gizliliği”' gerekçe gösterilerek verilmiyor.

‘Araçlar, yaya kaldırımına park edemez’

İnsan Hakları Derneği Çevre Komisyonu'nca hazırlananYaya Hakları Bildirgesi'nden satırbaşları şöyle:

· Yayakaldırımları yayalarındır.

· Bütünyerleşim alanlarında yaya kaldırımlarının yapımı zorunludur.

· Araçlar,yaya kaldırımına park edemez.

· Kaldırımlarüzerindeki bütün fiziki ve toplumsal engeller, serbest yürüyüşü aksatmayacakbiçimde düzenlenir.

· Kentmerkezi yaya bölgelerinindir. Toplu taşım dışındaki araçlar, merkezegirmekten özenle kaçınır.

· Yayabölgeleri, her türlü motorlu araçtan, kesinlikle arındırılır.

kadikoy2.20120314093054.jpg

www.belediyegazetesi.net

 

 

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
FUAT BOL
TBMM 23. Dönem Milletvekili
MURAT BAŞARAN
Gazeteci / Yazar