Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dr.Hüseyin Avcı “Ülkenin birlik ve dirliği için varız”

12 Ocak 2012 Perşembe 17:43
TÜMBİAD Tüm Bürokratlar ve İş Adamları Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bürokrasiden Sorumlu Komisyon Başkanı Dr.Hüseyin Avcı “Ülkenin birlik ve dirliği için varız” dedi

Tüm Bürokratlar ve İş Adamları Sosyal Dayanışma Derneği (TÜMBİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bürokrasiden Sorumlu Komisyon Başkanı Dr.Hüseyin Avcı, iş adamlarını  ve Bürokratları kaynaştırarak bürokratik engelleri ortadan kaldırmak ve iş adamlarının önünü açmak, ekonomik, kültürel, sosyal ve turistik alanlarda çalışmak ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile projeler üretmek, esas itibariyle vatan sevgisi başta olmak üzere Ülkenin birlik ve dirliğini sağlamak için çalıştıklarını etti.

Dr.Hüseyin Avcı; “İyi bir bürokrat “ ın, bürokratik oligarşinin hantallığa ve verimsizliğe yol açan olumsuz yönlerini gidererek, yönetime ve işleyişe dinamizmim kazandırması mümkündür. İyi bir bürokrat süreç analizi yapan, tehditleri önceden belirleyen ve sorunlara yönelik çözümler geliştirebilen kişidir. Mevzuata ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak hareket edilmesini gerektiren bürokratik prosedürler, bürokratların değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme gücünü sınırlandırılmamalıdır. iyi bir bürokratın verimli ve etkin çalışabilmesi, kararlarında inisiyatif kullandığı sürece mümkündür. Yasal sınırlar çerçevesinde risk alabilen, değişen koşullara uygun ve esnek yönetim anlayışına sahip olan bir bürokratın, bürokratik sistemin işleyişine müdahale ederek bireysel olarak düzeltme yapmasıda olasıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hantallaştıkları, kurumların karar alma ve uygulama konusunda istenilen hızı yakalayamadıkları yöndeki eleştirilere karşılık, iyi bir bürokratın yazışmalarının artmasına, kırtasiyeciliğe ve işlemlerin gecikmesine engel olacak iş süreçleri yaratması gerekmektedir. Kurum içinde yapılacak yetki devirlerinden kaçınılmaması ve bu yolla orta ve alt düzeydeki yöneticilerin sorumluluklarının arttırılması suretiyle uzayan prosedürlere ve kırtasiyeci anlayışlarına son verilmesi, dinamik iş akışlarının yaratılmasını sağlayacaktır. Günümüzde kurumların yapıları karmaşıklaştıkça ortaya yeni kademeler çıkmakta, gelişen bu yapı iyi yönetilmediği takdirde ise iş süreçleri uzamakta ve zaman maliyeti artmaktadır. İyi bir bürokratın kamu yönetimine ve iş idaresi konularına vakıf olması ve ayrıca güncel gelişmelerle teknolojiye yakından takip etmesi gerekmektedir. Kendini yenilemeyen veya değişen düzenin şartlarına ayak uyduramayan bir bürokratın, idarecisi olduğu kurumada yenilikler getirmesi söz konusu olamaz. Bürokratların örgütsel kaynakları ve iş gücünün en verimli şekilde kullanması ve bunlardan artı değer yaratmayı bilmesi gerekmektedir. Ayrıca, iyi bir bürokrattan gerek alt ve üst kadro ile gerekse örgüt dışı paydaşları ile devamlı hoşgörülü ve uzlaşmacı bir tavır içerisinde olması ve bu sayede çatışma ve tartışmalardan uzak yönetim anlayışı geliştirilmesi beklenir. İyi bir bürokratın uzmanlaştığı bir konu üzerinde çalışması, metodolojiye kullanabilmesi, zamanı yönetebilmesi ve çalıştığı kuruma ilişkin isabetli değerlendirmeler yapabilmesi çok önemlidir. Çünkü bürokrasi, önlemlerin önceden uygulamaya konulmasını, şikâyetleri azın sanmaksızın değerlendirmeye alınmasını ve sorunların hızlı bir şekilde çözümlenmesini gerektirir. Düşüncelerini icrata dökebilen, realist, eleştiriye açık, spesifik ve somut projeler üretebilen, sabırlı, çizgisinden ödün vermeyen, başarıya endeksli bir liderin aynı zamanda bürokraside de ilerde iyi bir yer edinmesi olasıdır. Bürokratların bireysel değil, toplumsal çıkarlar peşinde olması gerekir. Bürokratların kendilerinden beklenen başarıyı tesis edebilmeleri için toplumun psikolojisini ve ihtiyaçlarını iyi analiz edebilen, kalkınmaya ve adalete öncelik veren toplumsal refahı hedefleyen, bu doğrultuda diğer kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile akademisyen, yazar, iş ve bilim adamları ve politikacıları gibi önde gelen grupları ile devamlı ilişki içerisinde olması gerekir.bu7 itibarla bürokratlar, ülkemizin en büyük problemi olan kalkınma ve istidam sorunu ile de yakından ilgili olmalıdırlar. Bürokrasi girişimciliğe desteklemeli, girişimcilere olanak ve öncelik tanımalıdır. Bürokratlar, iş adamlarının girişimlerini engelleyen değil, aksine iş adamını yönlendiren ve onu motive eden bir anlayışa sahip olmalıdır. Nitekim bu iki meslek grubu arasında oluşacak sinerjinin getirisi devlet ve toplum için çok yüksek olacaktır. Sıcak para, cari açık, istikrarsız sermaye piyasası ve bu sorunların getirdiği kırılganlığın yatırımları engellediği bir ortamda birde ağır bürokrasi nedeni ile yatırım maliyetini artırılması potansiyel yatırımların önünü iyice kesebilmektedir. Bürokratik engeller, kamudaki inisiyatifsizlik, mevzuat yetersizliği ve korumacılık gibi faktörler yatırımlarının ülkeye çekilmesinin önündeki en önemli sorunlardır. Bu nedenle, bürokratik oligarşinin, yatırım hizmetlerinin aksatmasına ve ya yatırım güdüsünün azaltmasına izin verilmemelidir. iyi ve hızlı işleyen bir bürokrasinin, yabancı yatırımları Türkiye ye yapacakları yatırımlarda tercih nedenini oluşturacağı da göz önünde bulundurulduğunda, idari ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi açısından söz konusu bürokrat iş adamı iş birliği son derece önemlidir" dedi.

Burada elbette iş adamlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Dr.Hüseyin Avcı “İyi bir iş adamından toplumun ihtiyaç ve beklentilerini bilmesi ve ülkenin sorunlarına duyarlı olması beklenir. Yalnızca ”kar” güdüsü ile çalışan yatırımcıların iyi birer iş adamı olmayacakları açıktır. İş adamları bireysel ve sektör el sorun ve taleplerinin yanı  sıra toplumsal sorunlarını da gündeme getirdikleri sürece iyi bir yurttaş olurlar. iş adamlarının araştırma geliştirme faaliyetlerine, insan kaynaklarına ve eğitim öğretimde de ve bu doğrultuda adım atmaları gerekmektedir. Çünkü iyi eğitilmiş  insan kaynağı ve tedarik edilen yeni teknolojiler şirketlerin olduğu kadar ülke ekonomisinin gelişmesi nede katkı sağlayacaktır. Üniversiteler ile meslek kazandırma kurslarını da iş  adamlarınca sağlanacak katkılar ülkenin beşeri sermayesini güçlendirecektir. iş adamlarına ayrıca meslek içi dayanışmaları ve kamu kuruluşları ile sivil toplum öğütleri ile kuracakları  iletişimden ülkemizde kazançlı çıkacaktır. İş adamlarının da katılımları ile düzenlenecek çalışma grupları ve platformalar etkili analizlerin ve sonuç odaklı değerlendirmelerin yapılmasını mümkün kılacağından, iş adamlarının bu tür etkinliklere kayıtsız kalmamaları, onları iyi birer iş adamı olmaları konusunda bir adım daha ileriye götürecektir. Sonuç olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmaların bürokratlarında katılımı ile yatırımcılara güven verecek nitelikte olması sağlanmalıdır. Değişimin baş döndürücü biçimde etkisini hissettirdiği çağımızda, vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri, kamu yönetiminin karşılığı toplumsal hizmetleri kalitesinin arttırılması, milletin kaynaklarının kamu idarelerince israf edilmeden yine millet için yüksek verimlilikle harcanması ile ülkenin adalet ve kalkınma anlayışı içerisinde yönetilmesini iyi bürokratların sayısının artmasına bağlıdır. Toplam kalitenin arttırılması ve ülkenin sorunlarına isabetli ve etkili çözümler bulunması ”iyi bürokratlar” ve “iyi iş adamları” nın yetiştirilmesini ve yine bu nitelikteki insanların üst düzey kadrolara atanmasına bağlıdır. Türkiye’de bürokrasinin ve bu güne dek alışa geldiği üzere topluma hükmeden, boyun eğdiren bir yapını aksine, toplumun hizmetindeki bir yapılanma olarak algılanması sağlanmalıdır. Dolayısı ile gerek iş adamlarımızın gerekse bürokratlarımızın bu sorunluluğun bilincinde olmaları gerekir” Şeklinde konuştu.

Bir çok üniversitede öğretim üyeliği yapan ve Marmara Grubu Sosyal ve Strateji Araştırma Vakfı kurucusu olan Dr.Hüseyin Avcı, aynı zamanda Rışvanlar Kültür Yardımlaşma Derneği Fahri Genel Başkanı. İnsani Değer Derneği kurucu üyesi olan Dr.Hüseyin Avcı Türk Kızılay’ı fahri danışmanlığı da yapıyor. Polis okulu öğretim üyeliği de yapan Dr.Hüseyin Avcı uzun yıllardan beri kamuda üst düzey bürokrat olarak görev yapıyor.

İş adamları ve bürokratların bir araya gelerek TÜMBİAD adı altında böyle bir dernek oluşrutulduğunu ifade eden Dr.Hüseyin Avcı “Üniversiteden çok üyemiz var bizim. Çoğunluğu akademisyen üyelerdir. Kuruluş amacımız Ülkemizin ekonomik kültürel sosyal ve turistlik alanlarda çalışmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile projeler üretmek esas itibariyle vatan sevgisi başta olmak üzere ülkenin birlik ve dirliğini sağlamaktır. Biz bu amaçla öncelikle iş adamlarımızı ve bürokratlarımızı kaynaştırarak bürokratik engelleri ortadan kaldırmak ve iş adamlarımızın önlerini açmak istiyoruz. Bu çalışmada başta Dernek Başkanımız Sayın Cevdet Akay ve diğer yönetim kurulu üyeleri bu ittifakı gerçekleştirmek için çok büyük gayret içinde çalışmaktadırlar. Derneğimizin ulaşım, turizm, dış Ülkeler ve akraba toplulukları, çevre, yerel yönetimler, genç girişimciler, eğitim, sanat, tarih sanat bürokratlar, şehir medeniyetlerimiz, kadın girişimciler, spor, strateji tanıtım adı altında komisyonlarımızdan oluşan bir çalışma gurubumuz var."

TÜMBİAD Yönetim kurulundaki üyelerimiz şu isimlerden oluşmaktadır.

Genel Başkan Cevdet AKAY, Başkan Vekili Alaattin Bayraktar, Başkan Vekili Hasan Ali Cesur, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Akalın, Başkan Yardımcısı Prof. Dr.Erhun Eyüpoğlu, Başkan Yardımcısı  Muhammed Taha Gergerlioğlu, Başkan Yrd. Nezaket Atasoy, Başkan Yardımcısı  Hayri Ülgen, Başkan Yardımcısı Yunus Can, Başkan Yardımcısı  Erol Aykut, Genel Sekreter Prof.Dr. Aynur Aydın Coşkun, Genel Sayman Veysel Sunman, Basın Sözcüsü Tamer Taşpınar

Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr.Vecdet Öz, Prof.Dr. Yurdagül Mehmedoğlu, Metin Arı, Musa Kumbaroğlu, İsmail Şahinkaya, Ömer Gündoğdu, Erkan Arıkan, Mahmut Konukoğlu, Mehmet Ersoy, Kemal Zorlu,  Dr. Hüseyin Avcı, asuman Karaşabanoğlu, Ahmet Turfanda.  

avci2.jpg

www.belediyegazetesi.net 

DİĞER HABERLER
YAZARLAR
FUAT BOL
TBMM 23. Dönem Milletvekili
MURAT BAŞARAN
Gazeteci / Yazar